Tłumacz / Translate

Ew. Św. Jana 8:31-32

"Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli."

poniedziałek, 18 maja 2015

Homoseksualizm to coś normalnego?

Witajcie!

Jak uważasz, czy popęd seksualny do osoby tej samej płci to coś normalnego?
Jedna strona twierdzi, że jest to nie do pomyślenia, by tacy ludzie przynależeli do społeczeństwa.
Zaś druga uważa, że jest dyskryminowana, że są tacy sami jak inni, tylko kochają inaczej.

A co na ten temat mówi Pismo Święte? Jak na to patrzy Bóg? I co mówią badania  prowadzone przez naukowców? 

Zapraszamy do lektury :)Bóg po stworzeniu świata, postanowił "zasiać" roślinność, by rodziła wedle swojego rodzaju, to samo i zwierzęta, by się rozmnażały.

Potem stworzył człowieka:

"Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!"
Pierwsza Mojżeszowa 1:26-28 BW


Weźmy pod uwagę, że Bóg jako pierwszego stworzył mężczyznę - potem kobietę.
Nie dał Adamowi drugiego Adama, albo Ewie drugiej Ewy.
Widać na pierwszy rzut oka, że Ojciec nie chciał powiązań tej samej płci.

Osoby które nie akceptują homoseksualistów, nie tolerują, lub po prostu uważają ich czyny za haniebne, uważając takiego typu postępowanie za błędne, w oczach homoseksualistów są "homofobami". Według nas jest to bardzo radykalne stwierdzenie, oczywiście możemy się zgodzić, że używanie agresji wobec osób "kochających inaczej" jest nie uzasadnione, bo to wcale nie powstrzymuję problemu a raczej go pogłębia.

Osoby homoseksualne nie zauważają poważnego problemu w ich zachowaniu, nie potrafią zaakceptować zdania innych ludzi z poza środowisk LGBT, inny punkt widzenia jest równy atakowi na nich samym. Kolejną sprawą jest ukazywanie całemu światu na siłę swojej orientacji seksualnej. Te dwa poważne problemy według nas stawiają osoby homoseksualne w świetle "homofobów". 

Spójrzmy na nie które statystyki:

Przerażającym dla nas działaniem środowisk LGBT jest wprowadzanie do szkół i przedszkoli tzw. "Gender", zdecydowana mniejszość próbuję narzucić reszcie społeczeństwa system, który już się nie sprawdził, przykładem jest Holandia.
Przykre jest to, że w tym zamieszaniu cierpią dzieci, a ludzie starający się przeforsować za wszelką cenę tego typu eksperymenty, są zwyczajnymi marionetkami Diabła, który od momentu buntu przeciw Bogu, za wszelką cenę stara się zniszczyć człowieka który został stworzony na podobieństwo Boga.
Stwórcy nie jest w stanie skrzywdzić, więc stara się zniszczyć to co stworzył, a zwłaszcza ludzi.


Artykuł poniżej zaczerpnięty ze strony: stopgender.pl

Tutaj nie do końca możemy się zgodzić ze stwierdzeniem, że takie osoby muszą podjąć się leczenia ciała, które autorzy mają na myśli. 
Według nas muszą się nawrócić. Prosić Boga o przebaczenie, przyjść do Pana Jezusa i wziąć jego jarzmo na siebie, bo tylko to jest w stanie uwolnić ich od problemów. 


"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek."
Ewangelia Mateusza 11:28 UBG"Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?"
Listo do Hebrajczyków 13:5-6 BW


Pan Jezus mówił byśmy wszyscy Prosili a będzie  nam dane, dlatego jeżeli jesteście w takiej sytuacji Proście o pomoc, odrzucenia tego grzechu, a Pan na pewno pomoże.Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone.
Ewangelia Mateusza 7:7-8 UBG


Co do punktu trzeciego, Pani Profesor Monika Płatek uważa inaczej co do dzietności osób homoseksualnych:


Jest to bardzo przykry przykład, jak ludzie którzy chcą się nazywać wyedukowanymi, nie wierzą Bogu i jego nauką a oddali się czczemu gadaniu. 


"Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom."
Drugi List do Tymoteusza 4:3-4 UBGhttp://nauka.wiara.pl/doc/1291859.Bicz-na-niepoprawnych-naukowcow - przejście do linku powyżej


Źródła badań zamieszczonych w artykule:

Tacy ludzie są grzesznikami i niestety zbłądzili, muszą zrozumieć, że to co czynią wiedzie ich do zatracenia i Bogu to się nie podoba, tacy bowiem nie odziedziczą Królestwa Bożego.
My zatem nie możemy ich napiętnować, lecz starać się im wytłumaczyć, że źle czynią, szacunek należy oddać każdemu człowiekowi, ale należy pamiętać, że nie możemy im przytakiwać i "głaskać po głowach".
" dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią."

 List do Rzymian 1:21-31 UBG
"Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak i one oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia."
List Judy 1:7 UBG"Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców; dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce;"
Pierwszy list do Tymoteusza 1:9-10 UBG"Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga."
Pierwszy list do Koryntian 6:9-11 UBGOstatni fragment wyraźnie wskazuję, że nie ważne jaki grzech na Tobie ciążył, gdy go odrzucisz, wyznasz grzechy Bogu i nie będziesz do nich powracać zostaniesz oczyszczony z winy. 
Więc uwierzcie Panu, wyznajcie mu swoje upadki, a on was nie odrzuci, tylko musicie trwać w wierze i w Bożej nauce.
Każdy nie zależnie od swoich grzesznych uczynków, zasługuję na drugą szansę. 

sobota, 16 maja 2015

Świadectwa

Witamy!


Zachęcamy do przesyłania do nas szczerych oznak Waszego nowego życia bliżej Boga.
Na naszym blogu stworzymy dział świadectw, które pomogą otworzyć oczy tym, którzy jeszcze nie odnaleźli Pana w swoim życiu.Chętnych zapraszamy do przesyłania swoich przemyśleń na adres: niewstydzesiejezusa.blogspot@gmail.com

Prosimy, by w Waszych mailach oprócz samego świadectwa znalazł się krótki podpis (np. Imię, Ksywka, Imię i nazwisko) + miasto z jakiego pochodzicie. Do waszego wyboru jest również tytuł, jakim nazwiemy  Wasz wpis.Nie liczymy na tysiące tysięcy listów od Was, ale jeśli w naszej skrzynce pojawi się chociaż jedno Wasze świadectwo będziemy bardzo szczęśliwi, że ktoś zechciał podzielić się otrzymaną od Pana łaską z całym światem.

Pozdrawiamy

czwartek, 14 maja 2015

...Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

NOWY TESTAMENT:

"Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz."  Ewangelia Mateusza 4:10"Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw." Ewangelia Marka 4:22


"I rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej."
Ewangelia Łukasza 4:24


"Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie." Ewangelia Jana 4:24


Pod tym linkiem znajdziecie cały zbiór jaki dotychczas zgraliśmy na naszego bloga:

czwartek, 7 maja 2015

Wasz ratunek, szukajcie wyzwolenia

Witajcie!

Dziś zadamy jedno, konkretne pytanie:

Czy znasz drogę do zbawienia? 

Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, to wierzymy, że ten temat przybliży Cię o krok do Boga.

Jesteśmy przekonani, że każdy z nas w głębi ducha chciałby żyć wiecznie!


Zbawienie - (strong 4991) od słowa Greckiego "soteria" można tłumaczyć na słowa - ocalenie, wyzwolenie, zachowanie, ratunek i zbawienie.


Każdy z nas jest winien śmierci duchowej, każdy - bez wyjątku.
Nie ma osoby, która by nie grzeszyła, każdy z nas łamie prawo Boże.
Człowiek zbuntował się przeciw Bogu - Adam otrzymał możliwość życia wiecznego, jednak nie dopełnił jedynej prośby jaka została mu złożona - Ewa, jego żona dała się skusić szatanowi, a Adam - Ewie:


"I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz."
Pierwsza księga Mojżesza 2:16-17 BW
"A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł."
Pierwsza księga Mojżesza 3:6 BW


W ten sposób wszyscy staliśmy się grzesznikami. Jesteśmy winni i podlegamy karze piekła.
Nie ma wśród nas ani jednego dobrego!"Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego."
List do Rzymian 3:10-12 UBG
"Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;"
List do Rzymian 3:23 UBG


Jednak z ratunkiem przyszedł do nas Jezus Chrystus. Za nasze grzechy oddał swe życie. I właśnie wiara w jego wielki czyn może prowadzić nas do zbawienia, to on odkupił nasze winy. Nie zapominajmy o tym. Nie przez organizacje, czy ludzi (np. Maryję czy Ellen White ect.), czy też sakramenty - to w Nim jest łaska zbawienia i odkupienie naszych grzechów.


"Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu."
List do Rzymian 6:23 UBG

Bóg dokonuje wspaniałych rzeczy, a jedną z nich - niezwykłą - jest fakt, iż oddał Swego Jedynego Syna, by przez śmierć w ogromnych katuszach odkupił nasze winy, sprawiając, że osoby które uwierzą w Niego i narodzą się na nowo - mogły otrzymać zbawienie."Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu."
List do Rzymian 5:8-9 UBG"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."
Ewangelia Jana 3:16-18 UBG"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga."

List do Efezjan 2:8 UBG


Jeżeli otrzymaliśmy łaskę, musimy się zmienić i odrzucić grzeszne życie.
Narodzić się na nowo.
I uświęcać każdego dnia.
"Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego."
Ewangelia Jana 3:3 UBG
"Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je."
Ewangelia Mateusza 16:24-25 UBG


W głębi serca musisz uwierzyć w dar jaki został nam dany w krwi Pana Jezusa, która została przelana na krzyżu i w to, że Syn Boży po trzech dniach zmartwychwstał.

Poczuj to w głębi Swej duszy!
Oddaj swoje życie Bogu."Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem; bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony."
List do Rzymian 10:9-13 UBG

"Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim."
Ewangelia Jana 3:36 UBG"Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
Ewangelia Jana 6:37-40 UBG

Zaufajmy Panu! 


"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia"

Ewangelia Jana 5:24 UBG"Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie"
Ewangelia Jana 14:6 UBG